En l’article d’avui ens centrarem en les característiques i l’estat de les pistes d’un club de pàdel.

Existeixen molts tipus de pistes:

Pistes de vidre, de mur, panoràmiques, individuals, etc. Un aspecte a tenir en compte és si preferim jugar a l’aire lliure o preferim una pista indoor.
Les pistes a l’aire lliure estan més exposades a les condicions meteorològiques, pel que requereixen d’un major manteniment ja que tenen més desgast.

La majoria dels jugadors de pàdel prefereix practicar aquest esport a l’aire lliure i amb llum natural, és per això pel que molts clubs busquen solucions instal·lant cobertes de policarbonat com la que es mostra a la següent imatge.

pista cubierta

La gespa també és un punt important, el jugador busca que la bola tingui un cop viu i regular. És bàsic que la superfície de joc estigui en òptimes condicions . Quan pagues per jugar en una pista desitges que les instal·lacions estiguin en perfecte estat, en cas contrari, buscaràs altres pistes on practicar aquest esport.

El manteniment de les pistes de pàdel és indispensable per al bon funcionament i la conservació de les mateixes.
Les despeses de personal que gestionen les pistes suposen sovint un cost molt considerable i això pot fer que el manteniment i les cures necessàries per a les nostres pistes es vegin limitats per falta de pressupost.
Des de ReservaPlay® posem al teu abast un nou sistema que permet automatitzar la gestió de les pistes de pàdel, sense necessitat de personal. Això permet maximitzar l’horari d’obertura de les pistes, augmentar beneficis i reduir el cost de personal, podent així dedicar els ingressos a tenir un millor estat de les pistes, màrqueting, etc.

reserva con reservaplay

Amb ReservaPlay® els usuaris realitzen les seves reserves de pista a través de la pàdel app ReservaPlay® o via web i a l’instant obtenen un codi d’accés. També existeix la possibilitat d’obrir directament les portes a través d’un botó dins de la app ReservaPlay®.

Les pistes s’obren amb aquest codi d’accés o a través de la nostra app i es tanquen després del partit, sense necessitat de personal.

Un sistema nou i eficient que et permetrà estalviar en la gestió del club i guanyar molt més!