La relació que existeix en una parella és una cosa fonamental a l’hora d’obtenir resultats. Cal treballar aquesta relació, ja que és la base per millorar com a companys i guanyar més partits.

En el tennis per exemple, en els partits individuals s’enfronta un jugador a un altre, és a dir, el nivell d’un jugador contra el de l’altre. No obstant això en el pàdel, ja que l’habitual és jugar amb parelles, s’enfronten dos jugadors contra altres dos. Però no només s’enfronten dos nivells diferents de pàdel, sinó que s’enfronten els dos nivells de pàdel de cada equip i la relació que hi ha a cada parella, composta per confiança mútua i compenetració…

La importància de la comunicació en el pàdel

La comunicació es molt important per tenir un bon rendiment a les pistes i és essencial per guanyar partits. Per tenir una bona comunicació hem de trobar un company amb un perfil que s’adapti al nostre, amb la nostra aplicació podrem trobar diferents usuaris on podrem jugar contra ells o trobar el nostre company de pistes!!

Alguns són més emocionals, altres més calmats; uns parlen més, uns altres són més; uns analitzen millor el partit, altres són més impulsius … És a dir, cadascú té la seva forma de funcionar. És important que cada jugador entengui quina és la manera de funcionar seu company per, així, lluitar junts cap a la victòria.

L’ideal és que una parella de pàdel s’entengui dins de la pista i junts sàpiguen estudiar els punts forts i febles de cada un dels membres que la formen, i els punts forts i febles que tenen com a dupla. D’aquesta manera podran posar a funcionar la seva tàctica per encarar els duels i derrotar als seus rivals.

Com moure’t amb la teva parella de pàdel

 

El pàdel és un esport on la determinació individual ha de ser gestionada paral·lelament a la coordinació tàctica de la teva parella a la pista. En el moment en què les accions individuals vagin de forma aïllada al company, els nostres rivals veuran abans o després els buits per col·locar-nos boles impossibles. Aquest aspecte pot ser treballat tant dins com fora de la pista, els moviments que haurem de tenir en compte són els següents:

 

  • Moviments verticals en pista: Ambdós membres de la parella han de posicionar-se sempre a la mateixa alçada. Això vol dir que, per exemple, en un atac a la xarxa els dos han de pujar conjuntament i en la situació contrària, en defensar, tots dos han de baixar al fons de la pista per tornar la bola sense cap mena de buit.
  • Moviments laterals en pista: Un dels objectius que ha de treballar la parella en conjunt és saber cobrir tots els buits possibles perquè no es coli cap bola que faci perillar el punt. A més de saber moure’ns cap endavant i cap enrere segons la bola del rival també hem de ser capaços de desplaçar-nos coordinadament de forma lateral.
  • Posicionament en el servei: El jugador que treu, en trobar-se al fons de la pista, ha de pujar immediatament per situar-se en posició paral·lela a la del seu company, que es trobarà cobrint la banda contrària a prop de la xarxa. Depenent de la resposta del rival, els dos jugadors han de coordinar els seus moviments per portar la iniciativa ofensiva en el joc.
Cal remarcar de nou la importància de la comunicació entre els dos per efectuar qualsevol mena de moviment que surti dels estàndards bàsics de la tàctica de pàdel, ja que en la partida es produiran canvis constants que ens facin modificar molts dels nostres moviments.

Ara que hem vist alguns dels punts forts a tenir en compte a l’hora de jugar amb equip. Podeu descarregar l’aplicació per trobar partits.

 

Descarrega l’APP RESERVAPLAY aquí: